Nudimo Vam odgovarajuća rješenja iz područja grafičkog dizajna uz garantovan kvalitet i efiksanost primjenjujući profesionalna znanja i programe. Naša rješenja su isključivo za primjenu u digitalnom obliku.

Radimo dizajn slijedećeg materijala u digitalnom obliku:

  • katalozi i prospekti
  • letci i brošure
  • logotipovi
  • baneri
  • vizit kartice
  • memorandumi
  • plakete, zahvalnice i diplome
  • naljepnice i deklaracija za poizvode
  • i druge usluge po zahtjevu klijenta.

Dizajnirani materijal je prvenstveno za digitalnu upotrebu, ali ne i za štampu (osim vizit kartica, memoranduma, plaketa, zahvalnica.